TARİHİ FIRSAT İÇİN SON GÜN

TARİHİ FIRSAT İÇİN SON GÜN  25 Kasım 2016

 

 

 

6736 SAYILI KANUNA GÖRE  BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN  SÜRE BİTİYOR.

 Rİze SMMM Oda Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI mükellefler için büyük kolaylıklar getiren kanun ile ilgili önemli hatırlatmalarda bulundu. Başkan ÇAKMAKÇI açıklamalarında şunları söyledi:


Yapılandırılmak istenen borçlar için son başvuru 25.11.2016 tarihinde sona erecektir.
Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

- Peşin ödemeler, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır.
- Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Bu halde ikinci taksit 31.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir.
Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. 
Kredi kartıyla ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden yapılabilecektir.
Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. 
Yani 30.11.2016 ve 31.01.2016 tarihinde ödenmesi gereken taksitler süresinde ödenmek zorundadır.

Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır.

 

Matrah artırımı için de son başvuru tarihi 25.11.2016 tarihidir.
Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tevkif at tutarları, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle de ödenebilecektir. 
Bu vergilerin taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında (aylık %2,80) uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir.

 

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi,  gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla ayrı bir beyanname ile beyan edilerek 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri için başvuru süresi 30.11.2016 tarihidir. Ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içerisinde (30.11.2016 tarihine kadar), izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci (31.01.2017) ve dördüncü ayda (31.03.2017) olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.


Eczanelerde kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın kayıtlara alınması;
Eczaneler, stoklarında kaydı olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi hesaplayarak ayrı bir beyanname ile en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı;
Bu durumda olan mükellefler 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve beyanname verme süresi içinde yani 30.11.2016 tarihine kadar ödeyeceklerdir.


Önceki Haber 
Sonraki Haber

Yorumlar

Yorum Yapın